Czy dostarczane nowe tarcze hamulcowe mogą być wypaczone?

Nowoczesne procesy produkcyjne i materiały sprawiają, że wypaczenia nowych tarcz zdarzają się niezwykle rzadko. Jeśli podczas hamowania występują drgania lub inne objawy, może to być spowodowane zmiennością grubości tarczy (DTV) lub biciem.

Czym jest zmienność grubości tarczy (DTV – Disc Thickness Variation)?

Zarówno przednia, jak i tylna powierzchnia tarczy hamulcowej powinna być płaska i równoległa do drugiej. Nie ma tarcz idealnych, ale płaskość powinna się mieścić w ścisłych granicach tolerancji. Jeśli podczas pomiaru wokół powierzchni tarczy okaże się, że jej grubość w różnych punktach jest różna (co oznacza, że tarcza nie jest idealnie płaska, a jej powierzchnie nie są równoległe), zjawisko takie określa się jako zmienność grubości tarczy. W instrukcji obsługi pojazdu producenci podają różne poziomy tolerancji. Znaczna zmienność grubości tarczy często jest nieprawidłowo diagnozowana jako wypaczenie.

Jak mierzyć zmienność grubości tarczy?

Przy użyciu suwmiarki z noniuszem zmierz grubość pomiędzy przednią a tylną powierzchnią tarczy w różnych miejscach. Jeśli występują różnice w grubości, oznacza to zmienność grubości tarczy (DTV).

Jaka jest różnica pomiędzy zmiennością grubości a wypaczeniem tarczy hamulcowej?

Zmienność grubości tarczy (DTV) jest spowodowana nierównomiernym zużyciem tarczy (przez co powierzchnie tarczy nie są równoległe względem siebie), natomiast wypaczenie tarczy jest zniekształceniem w obrębie jednolitej grubości powierzchni tarczy.

Jaka jest różnica pomiędzy zmiennością grubości a biciem tarczy?

Zmienność grubości tarczy to sytuacja, w której powierzchnie czołowe tarczy hamulcowej nie są płaskie. Bicie jest miarą tego, jak bardzo tarcza hamulcowa jest niecentryczna podczas obracania się wokół piasty. Jeśli piasty są zabrudzone, może to powodować bicie i drgania przy hamowaniu. Jeśli są czyste, może to oznaczać uszkodzenie łożysk lub samych piast.

Jak przeprowadzić kontrolę bicia tarczy?

Zamontuj czujnik zegarowy na stabilnym elemencie zawieszenia i dosuń czujnik do powierzchni tarczy hamulcowej. Obróć tarczą i zaobserwuj wszelkie zmiany położenia na jej powierzchni. Zmienność grubości tarczy może powodować bicie tarczy, ale jeśli tarcza została wcześniej sprawdzona pod kątem DTV, to wszelkie wysokie wartości wskazywałyby na inne przyczyny bicia, takie jak zabrudzone piasty.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ

Wpisz swoje dane, aby otrzymywać więcej informacji od naszych ekspertów i być na bieżąco z Delphi Technologies.

Zapoznałem/am się z <a href="https://www.delphiautoparts.com/gbr/en/terms-conditions">warunkami użytkowania</a> oraz <a href="https://www.delphiautoparts.com/gbr/en/privacy-policy">polityką prywatności</a>

Delphi - Diagnostics - 645 x 450px

Diagnostyka

Odkryj naszą szeroką ofertę narzędzi diagnostycznych i urządzeń testowych na poziomie OE pozwalających na przeprowadzanie szybszych i dokładniejszych napraw.

Delphi - Training - 645 x 450px

Szkolenia

Wybierz jeden z naszych kursów szkoleniowych, aby zwiększyć swoje umiejętności i przygotować się do pracy przy pojazdach następnej generacji.